Polityka prywatności

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Barbara Orzeł, właścicielka marki Szkoła Zdrowego Głosu, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LogoVox Barbara Orzeł, ul. Narutowicza 116A, 90-145 Łódź, NIP 8272302771.

Z ADO można skontaktować się mailowo pod adresem kontakt@logovox.pl lub szkolazdrowegoglosu@gmai.com

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zakładanie Konta i składanie zamówień w Sklepie

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i ewentualnym rozwiązaniem umów, które zostaną zawarte zgodnie z Regulaminem, a także rozpatrywaniem reklamacji. Dane osobowe będą również przetwarzane przez ADO w celu skomunikowania się z Użytkownikiem w zakresie w jakim wiąże się to z celami o których mowa w zdaniu pierwszym.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych wypadkach jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

Wystawienie faktur i rachunków

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu wystawienia faktury, rachunku oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania przez Użytkownika zamówienia w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a więc obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Newsletter

W przypadku gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie newslettera, ADO będzie przetwarzał tylko te dane osobowe, które zostaną mu udostępnione przez Użytkownika, tj. adres mailowy oraz imię. Podane dane będą przetwarzane w celu wysłania do Użytkownika newslettera. Użytkownik wszystkie dane osobowe podaje dobrowolnie i wyraża zgodę na otrzymywanie newslettara. W innym przypadku nie otrzyma od ADO newslettera.

Podstawą przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rezygnacji z otrzymywania newslettera będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc usprawiedliwiony cel, którym jest archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości m.in. wyrażenie zgody przez Użytkownika na otrzymywanie newslettera.

Kontaktowanie się z ADO

W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z ADO mailowo, podaje swój adres mailowy, a w wiadomości mogą znajdować się inne dane osobowe Użytkownika – wszystkie te dane Użytkownik podaje dobrowolnie, w celu skontaktowania się z ADO.

Podstawą przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika po zakończeniu kontaktu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc usprawiedliwiony cel, którym jest archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości.

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie zostanie zawarta żadna umowa.

ADO nie będzie przetwarzał danych osobowych w innym celu niż ten, do którego zostały zebrane.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych, którym ADO może przekazać dane osobowe Użytkownika, są podmioty, z których usług ADO korzysta, m.in.:

 1. Michał Jaworski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Better Profits Michał Jaworski, ul. Bielawy 22, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 665-263-01-38., w celu przechowywania danych osobowych i na serwerze i obsługi domeny
 2. Usługi Księgowe Adam Korycki, ul. Piastowska 10/3, 98-200 Sieradz, NIP: 827226938 w celu wystawiania dokumentów księgowych takich jak faktury i rachunki, w celu wystawiania dokumentów księgowych takich jak faktury i rachunki,
 3. Bird & Bird GDPR Representative Services Ireland Deloitte House 29 Earlsfort Terrace Dublin 2 D02 AY28 w celu korzystania z systemu np. MailChimp, w którym przetwarzane są dane osobowe Użytkownika, jeżeli zapisze się do newslettera,
 4. Przelewy24 należące do PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, KRS 0000347935 – w celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,
 5. innym podmiotom, które świadczą usługi ADO np. usługi prawne, informatyczne, księgowe lub administracyjne, do których ADO zwróci w tym celu.

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów nie są tzw. odbiorcami danych osobowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów, które Użytkownik zawarł z ADO zgodnie z Regulaminem, a także w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji przez okres trwania umów, a po ich zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez ADO będą przechowywane przez okres trwania umów, a po jej zakończeniu przez okres, w którym jest możliwe dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, a więc do czasu upływu terminu przedawnienia.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

ADO nie będzie przetwarzał danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani nie będzie dokonywał profilowania.

 • Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Użytkownik ma następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych osobowych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraził,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ADO.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Ciasteczka z reguły zawierają:

 1. nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
 2. czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
 3. unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.

Więcej na temat plików cookies można przeczytać na stronie https://www.allaboutcookies.org/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl/

W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze typy plików:

 1. cookies: sesyjne (session cookies), będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. cookies stałe (persistent cookies), które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie ADO uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na stronie ADO,
 2. pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na stronie ADO,
 3. „wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony ADO,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

Odwiedzając stronę  Sklepu pierwszy raz Użytkownik będzie musiał wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, aby móc dalej korzystać ze strony Sklepu. Jeżeli Użytkownik korzysta ze strony ADO (Sklepu), to wyraża zgodę na cookies. Gdyby Użytkownik nie chciał takiej zgody wyrazić powinien jak najszybciej opuścić stronę Sklepu.

Użytkownik ma prawo i możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki – może wyłączyć lub usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować trudności w korzystaniu ze strony ADO (Sklepu). Więcej informacji o możliwości i sposobach obsługi plików cookies jest dostępnych w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Logi Serwera

Korzystanie ze strony ADO (Sklepu) wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona ADO. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, a także o systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Logi serwera pomagają jedynie w administrowaniu stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ADO nie będzie wykorzystywał logów serwera do zidentyfikowania Użytkownika.

Copyright © 2020 Szkoła Zdrowego Głosu, Logovox. 


Regulamin | Polityka prywatności